home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Schaffen

Rolstoelfiets om met de oudsten in de familie een tourtje te kunnen maken

Beschrijf je project

Veel Diestenaars hebben ouders die niet goed meer te been zijn, of in een rolstoel zitten. Met de rolstoel ben je vaak beperkt tot hetzelfde ommetje rond de woning, met de fiets zou je al een langer tochtje kunnen maken. Deze rolstoelfiets zou dan kunnen uitgeleend worden door Diestenaars. Deze kan bvb. bijgehouden worden in het ontmoetingscentrum Scafnis om daar af te halen op afgesproken tijdstippen.

Binnen welk thema past jouw project?

Samenleven

Kies eventueel een foto, beeld,... om je bijdrage te illustreren (max.10 MB).

Wat is de totale kostprijs van je project? En hoe is je budget opgebouwd?

We starten met één rolstoelfiets in Schaffen. De prijzen variëren van:
Gezien er toch wat reliëf is en het gewicht van de rolstoel, kiezen we voor het model met elektrische ondersteuning, en dus een budget van 8.404 euro voor één rolstoelfiets.

Wie voert het uit? (welk deel door jezelf, welk deel door anderen?)

De aankoop gebeurt door de stad (eventueel door de indiener via de verleende subsidie, waarna de rolstoelfiets wordt overgedragen aan de stad Diest) Het uitlenen van de fiets gebeurt door OC Scafnis.

Wanneer wordt je project uitgevoerd? (begin- en einddatum)

voorjaar 2022

Hoe wordt je project uitgevoerd? (stappenplan voor uitvoering)

Aankoop van de rolstoelfiets via één van de kanalen /webshops hierboven vermeld/

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van Diest?

Hogere levenskwaliteit voor senioren in een rolstoel.