home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Deurne

Project ‘DIGI-LoCo’: Digitale ondersteuning voor iedereen.

Beschrijf je project

Tegenwoordig is digitalisering overal aanwezig. Bij de overheid, op scholen, in bedrijven, … Jammer genoeg vormt dit voor velen een drempel, waar niet iedereen overheen raakt. De digitale kloof is, zeker na twee jaar coronacrisis, breder dan gedacht. Het is duidelijk dat de digitale sneltrein niet voldoende haltes en zitjes heeft voor mensen in armoede, nieuwkomers, ouderen, anderstaligen en laaggeletterden. Met het project ‘DIGI-LoCo’ willen wij iedereen de kans geven om in Deurne op de digitale trein te stappen. Voor mensen die nog nooit met een computer gewerkt hebben, maar het toch willen leren, staan wij klaar om hen te leren werken met een computer, het internet, e-mailen voor beginners, gebruik van een smartphone of tablet, foto’s beheren en nog veel meer... Coördinatie, opstart en ondersteuning gebeuren door de Stuurgroep ‘9 to 5’ bestaande uit vrijwilligers.

Binnen welk thema past jouw project?

Samenleven

Kies eventueel een foto, beeld,... om je bijdrage te illustreren (max.10 MB).

Wat is de totale kostprijs van je project? Hoeveel kosten de grootste onderdelen? (materiaal, werkuren, ... )

Project DIGI-LoCo: € 50.000 incl. BTW
 • Fase 1: 2023-2027: € 25.000
  • Inrichting & huur lokaal in huidig ontmoetingscentrum
  • Vrijwilligersvergoeding opleiders
  • IT-benodigdheden:
   • Beamer
   • Laptops, smartphones & tablets
   • Software
 • Fase 2: 2028-2032: € 25.000
  • Inrichting & huur lokaal in huidig ontmoetingscentrum
  • Vrijwilligersvergoeding opleiders
  • IT-benodigdheden:
   • Laptops, smartphones & tablets
   • Software

Wie voert het uit? (de buurtbewoners zelf, een aannemer, ... ?)

 • Inrichting vergaderzaal: Stuurgroep ‘9 to 5’ i.s.m. IT-leverancier
 • Aankoop IT-benodigdheden: Stuurgroep ‘9 to 5’ i.s.m. IT-leverancier
 • Coördinatie, opstart en ondersteuning: Stuurgroep ‘9 to 5’

Wat zijn de fases van je project? (geef voor elke fase een indicatieve timing)

 • 4 kw 2022: oprichting stuurgroep '9 to 5'
 • 1 kw 2023: voorbereiding, aankoop en inrichting
 • 2 kw 2023: opstart Project 'DIGI LoCo'

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van Diest?

Tijdens de coronacrisis stelden we vast dat heel wat leerlingen, senioren, nieuwkomers, werklozen, ... geen toegang hadden tot het internet of niet over voldoende vaardigheden beschikten om ten volle deel te kunnen nemen aan de digitale maatschappij. Concreet betekende dit dat leerlingen geen afstandsonderwijs konden volgen, senioren geen contact konden houden met vrienden en familie, nieuwkomers hun inburgeringscursus niet online konden verderzetten, werklozen hun uitkering niet konden aanvragen, … De digitalisering gaat razendsnel. Alsmaar meer diensten zijn tegenwoordig online. Denk hierbij aan een treinticket kopen of je belastingaangiften indienen. Voor velen onder ons is dit handig, maar we mogen niet vergeten dat dit voor anderen niet altijd vanzelfsprekend is. Daarom moeten we met z’n allen oog hebben voor wie (nog) niet mee is met de digitale snelheidstrein, door in te zetten op digitale inclusie. Feit is dat heel wat mensen de digitale trein hebben gemist. Ze beschikken niet over een computer, een smartphone of tablet. Velen onder hen hebben geen idee welke voordelen deze hoogtechnologische toestellen te bieden hebben. Feit is ook dat officiële instanties meer en meer gebruik maken van digitale technieken om inwoners te contacteren en te informeren. Hierdoor worden heel wat mensen niet meer bereikt. Het project DIGI-LoCo biedt aan alle inwoners - die nog nooit gewerkt hebben met een computer, smartphone of tablet (maar het toch willen leren) en diegenen die al wel beschikken over een toestel (maar er niet in slagen om er efficiënt gebruik van te maken) - de gelegenheid om in eigen dorp op de digitale trein te stappen. DIGI-LoCo zorgt voor digitale ondersteuning voor iedereen die niet mee is. Op een laagdrempelige manier de basisvaardigheden omtrent het gebruik van digitale technologieën en kennis aanleren, verbeteren en versterken.