Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

FAQ Reglement

Lees je graag het reglement er nog eens volledig op na? Dat kan hier

FAQ 

 1. Wat is het buurtbudget?
 2. Wat is 'duurzaam'?
 3. Welke projecten kunnen er ingediend worden?
 4. Wat kan niet ingediend worden?
 5. Wie kan een project indienen?
 6. Wat zijn 'bevoegdheden van de stad'?
 7. Moeten we overheidsopdrachten toepassen?
 8. Moet ik een project helemaal zelf uitvoeren?
 9. Ik wil iets doen met mijn buurt, maar weet niet hoe eraan te beginnen...?
 10. Waarom mag iedereen van de stad Diest een project indienen en niet enkel de inwoners van de gemeente?
 11. Mag een organisatie die al subsidies ontvangt, nog een project indienen?
 12. Wie mag stemmen op een project?
 13. Waarom mogen inwoners van héél Diest stemmen voor projecten in een andere gemeente?
 14. Op hoeveel projecten kan ik stemmen?
 15. Als ik in Deurne op twee projecten stem, kan ik dan bij Webbekom maar één stem uitbrengen?
 16. Waar heeft de stad Diest nog 'grond' in mijn deelgemeente, waarop iets kan gerealiseerd worden? 
 17. Wie kiest het winnende project?
 18. Wanneer moet het project gerealiseerd zijn?
 19. Moet ik het project voorfinancieren of kan ik onmiddellijk beroep doen op de subsidie?
 20. Wanneer komt #diestdurft naar mijn deelgemeente? 

 

FAQ

1. Wat is het buurtbudget?

Burgers krijgen een budget van €50.000 euro om in hun (deel)gemeente te investeren door middel van een of meerdere duurzame projecten.

2. Wat is 'duurzaam'?

Iets dat geschikt is om lang te blijven bestaan of dat lang toegepast kan worden vb. een speeltuin, huiswerkbegeleiding, …

3. Welke projecten kunnen er ingediend worden?

Alles wat valt binnen de doelstellingen van de stad en waar de gemeente nood aan heeft.

Vb. extra zitbanken, een wegversmalling, aanplanten van bomen, een fietsenstalling, een leegstaand pand omtoveren tot een jeugdruimte, aankoop pingpongtafels, …

4. Wat kan niet ingediend worden?

Projecten met een politiek, religieus of commercieel karakter.

5. Wie kan een project indienen?

Iedereen vanaf 12 jaar. Ook organisaties of feitelijke verenigingen die een maatschappelijke/exploitatiezetel hebben in Diest.

Uitzondering: Personeelsleden van stad, het OCMW Diest, het AGB CC Den Amer en mandatarissen mogen geen projecten indienen.

6. Wat zijn 'bevoegdheden van de stad'?

Veel zaken zijn wél een bevoegdheid van de stad, maar niet alles. Enkele voorbeelden van zaken waarvoor de stad niet bevoegd is: 

 • De (her)aanleg van de ring rond Diest. Dat is een gewestweg (en géén gemeenteweg), en dus is Vlaanderen bevoegd. 
 • De halve maan. Dat is een provinciedomein, en dus is de provincie Vlaams-Brabant bevoegd.
 • Het vliegveld van Schaffen. Dat is van defensie, en is de federale overheid dus bevoegd. 

7. Moeten we overheidsopdrachten toepassen?

Nee. Als je wint, dan krijg een subsidie van de stad. Particulieren of private verenigingen die winnen, zijn geen overheden en moeten dus géén overheidsopdrachten toepassen. Je bent dus niet verplicht om prijzen te vergelijken, en kiest zelf de leverancier of aannemer van jouw keuze. Je moet wel binnen het toegekende budget blijven en bent verantwoordelijke voor de realisatie van het winnende project.

8. Moet ik een project helemaal zelf uitvoeren?

Het is de bedoeling dat een project zoveel mogelijk gedragen wordt door de inwoners/vrijwilligers. Per project wordt er door de stad een projectverantwoordelijke aangeduid die samen met de indiener het project opvolgt. De stad/OCMW kan wel ondersteuning geven bij de uitvoering van een project.

9. Ik wil iets doen met mijn buurt, maar weet niet hoe eraan te beginnen...?

Zit je met een idee en wil je hierbij meer mensen betrekken? Maar weet je niet direct hoe eraan te beginnen? Misschien is deze gratis begeleiding van Avansa dan wel een kans!

Avansa Oost-Brabant is het vroegere Vormingplus vzw, en biedt burgers gratis begeleiding bij participatie aan om de buurtkracht te verhogen. Avansa ontwikkelde een methodiek voor burgers die hun buurt willen versterken en verbinden. Samen ga je op een luchtige en creatieve manier aan de slag om jouw buurtkracht aan wakkeren en ideeën vorm te geven. Op het einde van het proces liggen er concrete acties op tafel, ken je je buurt ook beter en weet je wat je aan elkaar hebt.

Ben je nieuwsgierig? iets voor jouw buurt? Klik hier voor meer info!

10. Waarom mag iedereen van de stad Diest een project indienen en niet enkel de inwoners van de gemeente?

Het buurtbudget streeft naar begrip en solidariteit tussen de bewoners. Er wordt gekeken naar de “behoefte” van de inwoners van de gemeente ongeacht wie een project indient. Samenwerken kan leiden tot mooie projecten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een inwoner van Schaffen een goed idee heeft maar dat hij dit niet zelf kan uitwerken en de hulp nodig heeft van iemand die in Molenstede woont.

11. Mag een organisatie die al subsidies ontvangt, nog een project indienen?

Een jeugdvereniging of andere organisatie die subsidies ontvangt van de stad/OCMW mag projecten indienen. Het project dat je indient mag van de stad/OCMW geen subsidies ontvangen. M.a.w. het moet een uniek project zijn dat nog niet is goedgekeurd door de stad/OCMW.

12. Wie mag stemmen op een project?

Iedere inwoner vanaf 12 jaar.

13. Waarom mogen inwoners van héél Diest stemmen voor projecten in een andere gemeente?

In eerste instantie wordt er gekeken naar de behoefte van de inwoners van de gemeente maar iedereen kan baat hebben bij een project.

14. Op hoeveel projecten kan ik stemmen?

Je krijgt drie stemmen. Je kan dus op drie verschillende projecten stemmen. Je kan geen twee stemmen aan één project geven.

15. Als ik in Deurne op twee projecten stem, kan ik dan bij Webbekom maar één stem uitbrengen?

Nee. Per traject (deelgemeente) heb je drie stemmen.

16. Waar heeft de stad Diest nog 'grond' in mijn deelgemeente, waarop iets kan gerealiseerd worden? 

Niet alle ideeën vereisen 'grond'. Zo waren er bij vorige buurtprojecten bvb. het idee om een rolstoelfiets aan te kopen, of duiken in andere gemeenten soms projecten rond bvb. huiswerkbegeleiding. 

Niettemin heb je vaak een 'plaats' nodig om activiteiten te laten doorgaan. En ook mij merken dat er vaak ideeën zijn rond speeltuintjes, gezellige bankjes, boompjes aanplanten, ... etc.

Als het over wegen gaat:

 • de grotere invalswegen (steenwegen) en de ring rond Diest zijn gewestwegen en dus Vlaamse bevoegdheid
 • de overige (kleinere) wegen zijn (meestal) gemeentewegen

Als het over percelen gaat:

Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid, heeft een databank met alle gronden van de lokale en Vlaamse overheden. Die kan je hier raadplegen.

 • In het zoekveld rechtsboven, vul je bvb. "Diest, Grote markt" of "Webbekom" in.
 • Vervolgens krijg je een kaart met gekleurde percelen.
 • Als je op een gekleurd perceel klikt, staat er op of de stad Diest of iemand anders eigenaar is van het perceel, en ook wat de bestemming van het perceel is (rood voor woongebied, oranje voor recreatie, groen voor parkgebied, ... etc).
 • Hieronder zie je een voorbeeldje voor de Warande in Diest:

screenhsot vastgoeddatabank

Opgelet: in deze applicatie moet je wel zien of de laag 'percelen lokale besturen' aangevinkt staat! 

Daarvoor klik je onderaan in de kaart afbeelding op het 'stapeltje' lagen, en controleer je of alle 'oogjes' in de afdeling 'percelen lokale besturen' aangevinkt staan. 

kaartlagen vastgoeddatabank

17. Wie kiest het winnende project?

Een lijst van op stemmenaantal gerangschikte projecten wordt bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen. Het project met de meeste stemmen wint. Indien er nog budget over is na het winnende project, wordt er gekeken welk project nog kan gerealiseerd worden binnen het totale budget van 50.000 euro.

18. Wanneer moet het project gerealiseerd zijn?

Voor het einde van de twee daaropvolgende kalenderjaren.

Vb. een project toegekend in november 2022 moet gerealiseerd zijn voor 31 december 2024

19. Moet ik het project voorfinancieren of kan ik onmiddellijk beroep doen op de subsidie?

Er wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de projectindiener.

Indien het gaat om werken die worden uitgevoerd door een aannemer, stelt de stad zich garant om te betalen tijdens de betalingstermijn van de (voorschot)factuur van de aannemer. 

Indien de projectindiener zelf aankopen dient te doen, zal de stad voorschotten uitbetalen.

De subsidie wordt uitbetaald in 4 schijven:

 • Schijf 1: 50% (voorschot)
 • Schijf 2: 30% (voorschot)
 • Schijf 3: 15% (voorschot)
 • Schijf 4: 5% (afrekening)

De laatste schijf wordt pas uitbetaald na de uitvoering van het project en na het aantonen van alle gemaakte kosten.

20. Wanneer is het buurtbudget #diestdurft in mijn deelgemeente? 

#diestdurft komt naar jouw deelgemeente: 

 • 2021: Schaffen
 • 2022: Webbekom & Deurne
 • 2023: Kaggevinne & centrum Diest
 • 2024: Molenstede