home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Criteria projecten

Nadat de termijn voor het indienen van projecten is afgesloten, toetst de stad de projecten op haalbaarheid. In samenspraak met de indieners kan een project bijgestuurd worden (inhoudelijk, budget, thema, samenwerking) of alsnog worden ingetrokken. Dat gebeurt op basis van ervaringen en de doelstelling van het buurtbudget. Deze criteria dienen als basis:

 1. Het project moeten vallen binnen één van de 5 gekozen thema’s:
  1. Mobiliteit
  2. Gezondheid
  3. Groen
  4. Samenleven
  5. Sport
 2. Het project moeten vallen binnen de bevoegdheden van de stad;
 3. Het project moet plaatsvinden op het grondgebied van de deelgemeente (2021: Schaffen);
 4. Het project moeten passen binnen het gemeentelijke beleid (de doelstellingen van het meerjarenplan);
 5. Projecten met een uitgesproken religieus, politiek of commercieel karakter, evenals projecten die fondsenwerving als doel hebben, zijn uitgesloten;
 6. Het project mag van de stad of het OCMW Diest geen overige subsidies ontvangen;
 7. Het project moet binnen twee jaar uitgevoerd zijn;
 8. Het project bevat minimaal een beschrijving van het doel, de wijze waarop de doelen bereikt worden, een tijdsplanning en een kostprijsberekening;
 9. Het project moet kunnen worden uitgevoerd binnen het beschikbare budget van 50.000 euro. Dit mag vrij worden aangevuld met eigen middelen of subsidies die niet van de stad of het OCMW komen.
 10. Het project moet een duurzame verandering met een positieve impact op de lokale gemeenschap hebben. (Duurzaam is iets dat geschikt is om lang te blijven bestaan of dat lang toegepast kan worden vb. een speeltuin, huiswerkbegeleiding, …)

Dat is de enige manier waarop het project kan meedoen aan de finale stemming.

Lees je graag het reglement nog eens volledig op na? Dat kan hier

 

Deel op facebook
Deel op twitter