Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Wat is #diestdurft ?

Wat is #diestdurft?

#diestdurft is de naam van het ambitieuze meerjarenplan dat het stadsbestuur tussen 2020 en 2025 wil realiseren. Dat plan omvat ook grote projecten, zoals de herinrichting van sportsite De Warande, de herwaardering van de citadel of het nieuwe SOK in Deurne.

In de context van het buurtbudget komen onder de noemer #diestdurft onze inwoners aan zet. 

Wat is het buurtbudget #diestdurft ?

Bij het buurtbudget beslis jij samen met andere inwoners over de besteding van overheidsgeld. Stad Diest heeft 300.000 euro beschikbaar gesteld, verdeeld over de 6 deelgemeenten. Voor elke deelgemeente is er dus 50.000 euro beschikbaar.

Bij het buurtbudget bepalen inwoners mee wat prioriteiten zijn en welke plannen uitgevoerd moeten worden. Inwoners dienen zelf projecten in en voeren ze nadien ook uit. De beslissing ligt dus echt in jullie handen.

Wanneer komt het buurtbudget #diestdurft naar mijn buurt? 

#diestdurft komt naar jouw buurt: 

  • 2021: Schaffen
  • 2022: Webbekom & Deurne
  • 2023: Kaggevinne & centrum Diest
  • 2024: Molenstede

Deel op facebook
Deel op twitter