Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Criteria projecten

Na de indienperiode controleert stad Diest alle projecten op haalbaarheid. In samenspraak met de indieners kan een project bijgestuurd (inhoudelijk, budget, thema, samenwerking) of alsnog ingetrokken worden. Dat gebeurt op basis van ervaringen en de doelstelling van het buurtbudget.

Deze criteria gelden als basis:

 1. Het project moeten binnen één van de 5 gekozen thema’s passen:
  1. Mobiliteit
  2. Gezondheid
  3. Groen
  4. Samenleven
  5. Sport
 2. Het project moeten binnen de bevoegdheden van de stad vallen.
 3. Het project moet plaatsvinden op het grondgebied van de deelgemeente (2024: Molenstede).
 4. Het project moeten passen binnen het gemeentelijke beleid (de doelstellingen van het meerjarenplan).
 5. Projecten met een uitgesproken religieus, politiek of commercieel karakter, evenals projecten die fondsenwerving als doel hebben, zijn uitgesloten.
 6. Het project mag geen overige subsidies ontvangen van stad of OCMW Diest. 
 7. Het project moet binnen twee jaar uitgevoerd zijn.
 8. Het project bevat minimaal een beschrijving van het doel, de wijze waarop de doelen bereikt worden, een tijdsplanning en een kostprijsberekening.
 9. Het project moet uitvoerbaar zijn binnen het beschikbare budget van 50.000 euro. Dat bedrag mag vrij worden aangevuld met eigen middelen of subsidies die niet van stad of OCMW Diest komen.
 10. Het project moet een duurzame verandering met een positieve impact op de lokale gemeenschap hebben. Het is met andere woorden een project dat lang kan blijven bestaan of toegepast kan worden. 

Enkel projecten die voldoen aan deze criteria worden weerhouden voor de stemfase.

Lees je graag het reglement er nog eens volledig op na? Dat kan hier

Deel op facebook
Deel op twitter