Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Schaffen

BMX-parcours/bloemenweide op Oosterlindenveld

Beschrijf je project

Fietsen (en bmx-en) is de voorbije jaren heel erg populair geworden. In Diest is momenteel nergens een BMX-parcours voorzien, daarom het voorstel om zulk laagdrempelig parcours aan te leggen op het Oosterlindenveld in Schaffen. Zo'n parcours zou uiteraard heel veel fun betekenen voor (ook jonge) kinderen en maakt hen tegelijk behendiger met de fiets (wat ook past binnen het beleid in Diest waar alsmaar meer wordt ingezet op de fiets). Bovendien kan het kinderen (en hun ouders) ook aanzetten om sneller de fiets te nemen richting school en activiteiten op of in de buurt van Oosterlindenveld, ... om vooraf of nadien nog even te kunnen gaan crossen op het BMX-parcours aldaar (en dat komt dan weer de verkeersmobiliteit ten goede). Het BMX-parcours zou bovendien perfect door een bloemenweide kunnen slingeren, zodat met die bloemenweide ook ingezet kan worden op instandhouding van ecosystemen, een bijenhotel kan geïntegreerd worden en het onderhoud minimaal zou zijn...

Binnen welk thema past jouw project?

Sport

Wat is de totale kostprijs van je project? En hoe is je budget opgebouwd?

Een standaardpiste bestaat uit 4 stroken, 3 bochten, een starthelling en aankomst. De lengte varieert tussen 300 en 400 meter.
Op basis van de aanleg van de recreative BMX-piste van Balen, wordt de kostprijs op 50.000 euro geschat.

Wie voert het uit? (welk deel door jezelf, welk deel door anderen?)

Plan uittekenen: Zelf, in samenwerking met geïnteresseerde kinderen/ouders, de beide scholen van Schaffen en eventueel sportdienst & dienst milieu en groen.
De aanleg gebeurt zoveel mogelijk door een externe aannemer.

Wanneer wordt je project uitgevoerd? (begin- en einddatum)

Start oktober 2021, uitvoering november 2021 indien mogelijk

Hoe wordt je project uitgevoerd? (stappenplan voor uitvoering)

Stap 1: Plan uittekenen - Samen met geïnteresseerde kinderen/ouders, de beide scholen van Schaffen en eventueel sportdienst & dienst milieu en groen.
Stap 2: Maaien, klaar maken van voorziene perceel voor dit project. Bij voorkeur het perceel achter het huidige chiroplein, waar vroeger een rijpiste voor paarden was. Elders op Oosterlindenveld kan ook (een strook van 20m x 40m lijkt zeker voldoende), maar door te kiezen voor dit perceel kan dit ook ineens mee opgekuist worden en een zinvolle invulling krijgen, zonder andere mogelijkheden op de site te hypothekeren.
Stap 3: Voorbereidende grondwerken - Nog aanwezige berg grond op de site kan hiervoor gebruikt worden, grondwerken door externe aannemer (of in beheer stadsdiensten), met hulp van ouders/vrijwilligers – Maximum 2 dagen
Stap 4: Aanduwen van de grond op het ‘fietspad/crosspad’ met trilplaat – Halve dag
Stap 5: Frezen/omspitten van de stroken voor bloemenweide:– Halve dag
Stap 6: Afwerken crosspad met toplaag dolomiet:– 1 dag
Stap 7: Inzaaien bloemenweide - Ouders/kinderen/vrijwilligers. Mooie kans om de scholen en hun leerlingen hierin te betrekken...
Stap 8: Omheining - – Halve dag
Stap 9: Infobord(en) - Ouders, kinderen, ... in overleg sportdienst en dienst milieu en groen
Stap 10: Onderhoud nadien - Proper houden door ouders, kinderen, vrijwilligers, - Maaien (minimaal want bloemenweides) door stadsdiensten...

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van Diest?

Naast skaten is ook bmx-en de voorbije jaren weer erg populair geworden. Met het nieuwe skatepark op de Warande komt de Stad hieraan tegemoet, maar voor de (jonge) fietsers/bmx'ers mag er ook iets laagdrempeliger/veiliger voorzien worden. Door een crossparcours te realiseren op Oosterlindenveld, komen we hieraan tegemoet (voor alle kinderen uit Diest). Jonge fietsertjes worden stuurvaardiger door te komen fietsen/oefenen op zulk parcours, wat hen ten goede komt wanneer ze zich in het verkeer begeven. Zo maken we het dus een beetje verkeersveiliger in Diest... De bloemenweide biedt heel wat mogelijkheden voor de eco-systemen in Diest, wordt een mooie plaats om te vertoeven en tot rust te komen en biedt heel wat mogelijkheden voor de scholen om hun leerlingen de natuur te laten ontdekken...