home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Diest-centrum

Vlinderydille voor Diest

Beschrijf je project

Vlinders zijn onze kanaries in de koolmijn en hebben hard te lijden onder de intensivering van het landgebruik. Er wordt geschat dat hun totale aantallen al teruggelopen zijn met ongeveer 90 procent in Vlaanderen de laatste 100 jaar. Verschillende soorten zijn al lokaal uitgestorven in Vlaanderen en Nederland. Vlinders en bijen hebben bloemen nodig. Om nectar en stuifmeel te kunnen vinden en daarmee te overleven. Helaas hebben vlinders en bijen het moeilijk omdat er nog zo weinig bloemrijke plekken zijn. Dankzij een idylle komt hier verandering in. Het gaat bij een idylle om een wilde bloemenweide, het liefst een flink groot stuk en dus niet om een tuin. Er kan een infobord, wandelpad en zitbank voorzien worden.

In Nederland werden al een vijftig-tal vlinderidylles aangelegd: https://www.vlinderstichting.nl/idylle/ Om de trend van het dalend aantal vlinders te keren, heeft men in Nederland de ambitie om in elke gemeente een vlinderydille aan te leggen.

Om de biodiversiteit te stimuleren, is het perceel liefst zo groot mogelijk, maar in het centrum is de beschikbare oppervlakte beperkt.

Mogelijke locaties voor Diest zijn: 
- De vesten (parkje Jan Eylen tegenover de Prins) 
- Parkje naast vijver Ezelsdijk

Binnen welk thema past jouw project?

Gezondheid

Kies eventueel een foto, beeld,... om je bijdrage te illustreren (max.10 MB).

Wat is de totale kostprijs van je project? Hoeveel kosten de grootste onderdelen? (materiaal, werkuren, ... )

 • Grondwerken & inzaaiing: voorlopig gaan we uit van een stuk van 500 m² aan €2/m² voor grondwerken & inzaaien = 1.000 incl. BTW
 • De stad heeft een raamovereenkomst voor de levering van 'standaard' zitbanken in de binnenstad. Deze kosten €340 incl. BTW, grijs, gemaakt van kunststof en met anti-graffitifim.
 • Infobord incl. plaatsing: € 200 incl. BTW
 • Totaal: € 1.540 incl. BTW

Wie voert het uit? (de buurtbewoners zelf, een aannemer, ... ?)

Organisaties die dit project zouden kunnen steunen zijn: De vlinderstichting (deze hebben veel ervaring in het aanleggen van idylles), Natuurpunt (vlinderwerkgroep), regionaal landschap Noord Hageland, Bond beter leefmilieu, ANB, en er zijn er wellicht nog die hiermee kunnen helpen. Voor het onderhoud (maaibeheer) denk ik aan een lokale landbouwer, de groendienst van stad Diest, eventuele enthousiaste vrijwilligers.

Wat zijn de fases van je project? (geef voor elke fase een indicatieve timing)

 • Locatiebepaling
 • Bestellen bij firma groenaanleg
 • Ontwerpen
 • (Adies inwinnen van onroerend erfgoed, afdeling landschappen, indien het Park Jan Eylen wordt)
 • Grondvoorbereiding (gras plaggen/vegetatielaag frezen) 
 • Zaaien tijdens juiste plantseizoen
 • Nadien regelmatig hooien of gefaseerd maaien

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van Diest?

Genieten van een plaats van rust en natuur, connecteren met de natuur, verwonderd zijn over hoeveel leven een inheemse bloemenweide bevat in vergelijking met de kortgemaaide overbemeste grasvelden. Een reddeingsboei gooien naar de biodiversiteit.