home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Buurtbudget Molenstede

Centraal duurzaam buurtpark

Beschrijf je project

We willen opnieuw een centrale ontmoetingsplek in Molenstede creëren. Op de hoek van de Broekstraat en de Hoekweg kunnen zowel individuen als verenigingen of groepen opnieuw gebruik maken van een ruimte waar tal van functies samengebracht worden. Dit project komt de hele dorpsgemeenschap ten goede. Dorpsbewoners, maar ook passanten, kunnen er elkaar ontmoeten, op een groene plek, met bomen voor schaduw, rustbanken, picknickmogelijkheid, bloemenranden, een ravotplek voor kinderen. Zo willen we Molenstede een groene kern, een groen hart meegeven en voorkomen dat hier de verharding of de appartementisering toeslaat. Zo kan ons dorp haar landelijke karakter behouden. Een nieuw groen plein zou het dorp een bijzonder, onmiskenbaar duurzaam karakter geven en de buurtwerking stimuleren. Molenstede kent een bruisend verenigingsleven. In het midden van het plein is er open ruimte voorzien, groot genoeg om tal van jaarlijks weerkerende evenementen te laten doorgaan.

Binnen welk thema past jouw project?

Samenleven

Kies eventueel een foto, beeld,... om je bijdrage te illustreren (max.10 MB).

Wat is de totale kostprijs van je project? Hoeveel kosten de grootste onderdelen? (materiaal, werkuren, ... )

50.000 € 

 • Visieontwikkeling en plan(ning)
 • Materialen (bomen, picknickbanken ...)
 • Werkuren (planten, inzaaien ...)

Wie voert het uit? (de buurtbewoners zelf, een aannemer, ... ?)

 • (Tuin)aannemer
 • Verenigingen (o.l.v. Landelijke Gilde Molenstede)
 • Buurtbewoners

Wat zijn de fases van je project? (geef voor elke fase een indicatieve timing)

 • Nazomer 2024: verdere visieontwikkeling, planning en plan
 • Lente 2025: uitvoering
 • Zomer 2025: inhuldiging

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van Diest?

Zo'n bijzondere plek schept veel mogelijkheden voor het verenigingsleven en de buurtwerking. Door het plein ruimtelijk goed in te delen kunnen er een lange lijst van functies aan toebedeeld worden. We groeperen ze onder drie thema’s: gemeenschap maken / natuur en klimaat / cultuur.

 

GEMEENSCHAP MAKEN

 • Evenementenweide
  Voor jaarlijks weerkerende activiteiten van de Chiro, van de Volleybal, van de Landelijke Gilde (bv. Boerenmarkt), van Ferm, voor het Paascafé …
 • Buurtwerking
  Ontmoetingsplek met zitbanken, picknicktafels, fitnesselementen, speelelementen
 • Deel-tuinieren: de ‘stekjeskast’

GROEN (NATUUR) en KLIMAAT

 • Groen, klimaatbestendig plein
  • Bomen, groen, hagen
  • Pluktuin / boomgaard
  • Bloemenweide / bloembollen (kleur en geur)
  • Bijenhotels / faunatoren
  • Wadi : afstroom Broekstraat / infiltratiekom of -stroken (bio swales)
 • Functies
  • Verdroging beperken: het lokaal vasthouden en infiltreren van regenwater helpt om verdroging van de bodem te voorkomen
  • Voorkomen verharding / kosten ontharding voorkomen
  • Beperken van hitte: open waterstructuren, bomen en planten houden de openbare ruimte koel en aangenaam. Door het ontbreken van groen in stedelijk gebied is het er op hete dagen wel 8° warmer. Meer en meer brengen schaduwplekken soelaas bij hitteperiodes
  • Biodiversiteit versterken: door meer groen in de openbare ruimte help je vogels, insecten, bijen en vlinders en wordt het dorp een fijnere omgeving voor mens en dier.

CULTUUR 

 • Cultuurwaarden
 • Boekenruilkastjes: ‘little free libraries’ zijn mini-bibliotheekjes die vrij toegankelijk zijn voor andere lezers

Referenties (voor inspiratie):