home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Buurtbudget Molenstede

Werkkot Molenstede

Beschrijf je project

Het Werkkot is een plek in een dorp waar dorpsbewoners werkmaterialen kunnen uitlenen om te klussen. In de gereedschapsbibliotheek wordt niet alleen gereedschap gedeeld, maar ook kennis en ervaring. Het is een plek waar klussers samenkomen, tips en advies geven en krijgen. De vrijwilligers en leden zijn van essentieel belang om het concept vorm te geven, initiatieven op te zetten en bij te dragen aan de sfeer. Iedereen is welkom! Met het Werkkot willen we alle buurtbewoners toegang verlenen tot werkmateriaal, dat anders individueel zou worden aangekocht, ook al heeft de gebruiker het maar beperkt nodig. Door het te delen, wordt het gereedschap efficiënter gebruikt en kunnen we kiezen voor iets duurdere, maar kwaliteitsvolle toestellen. Delen gaat zo de overconsumptie van goedkope wegwerptoestellen tegen. Meer gebruikers zullen aan de slag kunnen met geschikt werkmateriaal voor onderhoud en herstellingen, ook mensen die geen budget of plaats hebben om materiaal te kopen. 

Binnen welk thema past jouw project?

Samenleven

Kies eventueel een foto, beeld,... om je bijdrage te illustreren (max.10 MB).

Wat is de totale kostprijs van je project? Hoeveel kosten de grootste onderdelen? (materiaal, werkuren, ... )

€15.000 (materiaal, inrichting en eventuele container of huur locatie, begeleiding vrijwilligers, communicatie)

 

Wie voert het uit? (de buurtbewoners zelf, een aannemer, ... ?)

Buurtbewoners, verenigingen, ondernemingen/bedrijven onder begeleiding van Landelijke Gilden nationaal

Wat zijn de fases van je project? (geef voor elke fase een indicatieve timing)

September 2024: opstart - Januari 2025 opening

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van Diest?

Met het Werkkot willen we mensen samenbrengen, hun talenten laten inzetten en leren van elkaar, ontmoeting stimuleren. We willen een einde brengen aan de wegwerpmentaliteit en hergebruik stimuleren. Zo vermijden we overbodige kosten. Mensen die geen plaats of geld hebben voor gereedschap kunnen terecht in het Werkkot. We brengen klussers in contact met mensen die niet zo handig zijn en omgekeerd. Werklozen of jongeren kunnen nuttige beroepservaring opdoen. 

Het Werkkot zal vormgegeven worden door de gemeenschap zelf. We vertrekken vanuit de lokale behoeften. Mensen kunnen vaardigheden inzetten. Ze kunnen onderling kennis uitwisselen en gebruikers advies geven over het aanpakken van klussen en het gebruik van werkmateriaal. Het Werkkot zal ook empowerend werken. Gereedschap gebruiken om iets te maken, te onderhouden of te herstellen geeft veel voldoening. Het krikt je zelfvertrouwen op, versterkt je in het vinden van je talenten en kracht. Met het Werkkot willen we een stimulerende, informele leeromgeving creëren, waar mensen vaardigheden verwerven en talenten ontplooien. Het maakt persoonlijke ontwikkeling mogelijk, maar zorgt ook voor participatie en zelfredzaamheid. Het biedt de mogelijkheid om mee te doen en van betekenis te zijn voor de maatschappij. Het vergroot de basisvaardigheden en stimuleert ontmoeting en de opbouw van een sociaal netwerk.

Met het Werkkot willen we ook een 'derde plek' (Ray Oldenburg) creëren voor de buurt waar buurtbewoners, naast hun woning en werkplek, komen om te ontspannen. Het is een inclusieve plek waar iedereen welkom is (ongeacht sociale achtergrond, migratie-achtergrond, handicap, enz.).

Ontmoeting verbindt mensen en versterkt het gemeenschapsgevoel en de sociale cohesie. Mensen hebben nood aan betrokkenheid met het eigen dorp en verbondenheid met de buitenwereld. Want dat zorgt voor veerkracht en algemeen welzijn.