Alle ideeën

Zonnepanelen op ontmoetingscentrum Scafnis

Beschrijf je idee

Zonnepanelen plaatsen op het dak van het ontmoetingscentrum Scafnis in combinatie met een batterij om de energie op te slaan. Hierdoor zal er een besparing zijn op de elektriciteitsuitgaven. Met dit uitgespaarde geld kunnen er opnieuw zonnepanelen aangekocht worden voor op andere gebouwen, zoals voetbalkantines, schoolgebouwen, ... Dit komt allemaal ten goede aan de mensen van Schaffen en zo zorgen we samen voor een beter leefmilieu voor onszelf, onze kinderen en onze kleinkinderen.

Binnen welk thema past jouw idee?

Groen