Alle ideeën

Een speeltuin voor jonge gezinnen

Beschrijf je idee

In Schaffen zijn er steeds meer en meer jonge gezinnen met kinderen. Toch lijkt de deelgemeente hier momenteel nog niet echt op voorzien te zijn. Daarom zou een grote speelruimte erg welkom zijn (het nieuwe Oosterlindeveld lijkt hiervoor ideaal), net zoals een speelstraat (bvb. in de Burchtstraat, Waterbosstraat, ...).

Binnen welk thema past jouw idee?

Samenleven