Logo buurtbudget #diestdurft

Een aangepast logo voor het buurtbudget #diestdurft!

#diestdurft is de naam van het ambitieuze meerjarenplan dat het bestuur tussen 2020 en 2025 wil realiseren. Dit omvat ook grote projecten zoals de herinrichting van de sportsite De Warande, de herwaardering van de citadel of het nieuwe SOK te Deurne.

Maar op deze site is #diestdurft de naam van het project waarmee de stad haar inwoners aan het woord laat: het buurtbudget #diestdurft... en dat vraagt natuurlijk om een aangepast logo 😊